Sự khác biệt giữa 2 phương pháp sinh đẻ

Nhưng chỗ khác biệt lớn

giữa hai phương pháp là, Lamas yêu cầu hai vợ chồng phải hợp lực với nhau, hết sức cố gắng không dùng đến sự giúp đỡ của bác sĩ và hộ lý, chỉ dựa vào sức của mình đẻ sinh đẻ tự nhiên. Do đó khi áp dụng phương pháp Lamas, sản phụ và người chồng đều phải chuẩn bị tâm lý sinh đẻ một cách tích cực.

> Sản phẩm tính năng ưu việt: may loc khong khi hitachi

Nói cụ thể thì phải thông qua nghe giảng, học tập v.v… để cả hai vợ chồng nắm vững những tri thức chính xác có liên quan đến sinh đẻ, tức là cách hô hấp đặc biệt là cách thả lỏng cơ bắp trong phương pháp Lamas. về nguyên tắc, khi nghe giảng và học tập, yêu cầu cả hai vợ chồng đểu có mặt. Khi đẻ, người chồng nhất định phải có mặt để động viên vợ.

hitachi kich thuoc

> Xem thêm: ĐỘ BÓNG ĐÁ

Sự khác biệt thứ hai

> Xem thêm: màng máy lọc không khí

rất đặc sắc là phương pháp Lamas chủ trương mô hình đẻ không đau được thực hiện ngay tại nhà của sản phụ.

Nguyên nhân phương pháp này có thể phổ biến cho mọi người là ở chỗ : coi việc sinh con là việc của hai vợ chồng, cả hai phải phối hợp tích cực với nhau, dùng phướng pháp tự nhiên nhất định để sinh con, điều đó sẽ đem lại niềm vui cho cả hai ngưòi trong quá trình chung sức, dựa vào chính mình để sinh con. Bất kể thế nào, nếu chủ trương nâng cao nhận thức về sinh đẻ để cả hai vợ chồng tự chủ hợp tác vối nhau, thì điểm này cũng đáng được mọi người hưởng ứng.

> Tham khảo: máy lọc không khí công nghiệp

Sinh đẻ theo phương pháp Lamas có thể thực hiện trong bất kể trường hợp nàọ. Lúc sinh đẻ ỏ bệnh viện phụ sản cỡ nhỏ, để đê phòng sự cô”, phải đảm bảo giữ liên lạc thường xuyên và đầy đủ với bệnh viện lớn. Vê nguyên tắc nếu trong lúc đẻ có gì bất thường thì sinh đẻ trong bệnh viện có đầy đủ thiết bị vẫn là tốt nhất.

> Xem thêm: Chỉ để tìm kiếm cảm giác an toàn hoặc thiếu tiền vốn

Leave a Reply