Thị trường Nhật Bản thành thị trường đồng hồ nữ lớn thứ hai: Tại sao Bill Gates lại dồn tiền để sau bao nhiêu năm