Các nguyên nhân dẫn đến hiện tượng khó đẻ: Trước tiên Nếu xương chậu hẹp một chút, nhưng không có gì